Utdannelse og bakgrunn:

Statens Fysioterapihøyskole i Bergen 1983, endt turnus tjeneste i 1984.

Spesialist i allmennfysioterapi mnff,godkjennt 1.1.1999.

Godkjennt terapirideinstruktør mnff

Hovedfagsstudent ved Universitetet i Bergen:Påbegynt studie i Fysioterapi-vitenskap

Hoved faginteresseområde: muskelskjellett-lidelser -ortopedi.

Samarbeid med veterinærer som driftet veterinær - Dyrehelsesenteret i Bergen høsten 2000.

Henvisninger fra samarbeidene veterinærer fra de tre største veterinærklinikkene i Bergen.


Klinikk mottak:

Dyrehelsesenteret i Bergen


Interesseområde:

Muskelskjelettlidelser -ortopedi - Hund katt hest - Ambulant fysioterapipraksis på hest.

Driver egen fysioterapipraksis: Equine -Animal-Fysioterapi
Grønnestølsvei 39 , 5073 BERGENMedlem av:

Termology
International