Termografering er et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera (se bilde) som er sensitivt for infrarød stråling.  Termografi er en teknikk som ved hjelp av varmekamera måler temperatur og viser et bilde av et objekts varmeenergi. Varmeenergi eller infrarød energi er lys fra en bølgelengde som ikke kan oppfattes med det blotte øyet. Denne bølgelengden er en del av det elektromagnetiske spektret (bilde til venstre) som vi oppfatter som varme. Alle objekter over det absolutte nullpunkt (- 273,15° C) avgir varme og der igjennom infrarød stråling.


Selv ekstremt kalde objekter som for eks. isbiter avgir infrarød stråling. Et objekt avgir mer stråling jo høyere temperatur det har. Takket være IR-teknikken kan vi se det som våre øyne ikke oppfatter. Med varmekamera kan man ta bilder av usynlig infrarød stråling (varme) og måle den eksakte temperaturen berøringsfritt. Ettersom varmekameraet raskt og enkelt gir en oversikt over temperaturforholdende er den et verdifullt verktøy innenfor mange områder.


Det benyttes et varmedetekterende kamera for å avdekke områder som har unormale temperaturforskjeller.  Benyttes både på mennesker og dyr. Det er et godt hjelpemiddel, og benyttes som en del av vår fremgangsmåte for å stille diagnose.