Hvilken mat kan mitt kjæledyr ha en negativ reaksjon på?


Våre kjæledyr kan bli følsomme for matvarer de spiser hver dag, inkludert: biff, meieriprodukter, korn, kylling, svinekjøtt, fisk, lam og egg.


Hvordan vet jeg om mitt kjæledyr reagerer negativt på maten?


Tegn og symptomer kan være ganske variable. En reaksjon på mat er ikke avhengig av sesong, men kan oppstå når som helst på året. Hud og / eller gastrointestinale problemer synes å dominere, intens kløe og riper, biting, bar og rødlig hud, oppkast og diaré er noen eksempler. Luftveis og sentralnervesystem problemer har også vært sett i noen tilfeller, selv om dette er sjeldent.


Hvorfor bør jeg bruke US BioTek Laboratories for matspesifikk IgG ELISA testing?


US BioTek benytter roboter for ELISA antistoff vurdering. Full automatisering eliminerer mange av de tekniske feilene som ligger i manuelt kjørte immunoanalyser.

Som en garanti for kvalitet, analyserer US BioTek samtlige tester 2 ganger for å sikre minst 96 % reproduserbarhet. Vi garanterer reproduserbare og pålitelige resultater av hver prøve fra dag til dag, og uke tiluke, gjennom strenge, interne presisjons kriterier.


Er det noen matrestriksjoner før testing?


Nei. Det anbefales å opprettholde vanlige kostvaner for kjæledyret ditt. En reaksjon på mat, hvis det er noen, er mest sannsynlig å assosiere med de matvarer som din hund eller katt oftest spiser.


Er det noen medisin-restriksjoner før testing?


Immundempende medikamenter, slike som kortikosteroider (kortison), kan påvirke testresultatene. Den foreslåtte tidsperiode å avstå fra disse medikamenter er 4 uker. Imidlertid kan dosering, halveringstid av medikamenter, og hvor lang tid disse har blitt brukt påvirke testresultatet. I slike tilfeller må veterinæren overveie disse variablene i forhold til  den nåværende helsetilstand hos pasienten, før testing.

Hva betyr testresultatene?


Laboratorieresultater er bare en del av en helhetlig helse evaluering. Diagnostikk og behandlingsbeslutninger tas av veterinær, med fokus på alle aspekter ved dyrets nåværende medisinske tilstand.

US BioTek’s analysesvar er lettleste og selvforklarende. En eliminasjonsdiett anbefales over 6 – 12 uker. Når symptomene er forsvunnet, kan eieren, i samarbeide med veterinæren, reintrodusere kjæledyrets vanlige mat, en og en om gangen. Det vil da vise seg om det fortsatt er reaksjoner på maten som ble fjernet fra kostholdet. Videre er det viktig å innføre andre matvarer, slik at man unngår underernæring.Det kan være behov for å reteste kjæledyret igjen etter en periode, for å forsikre seg om at det ikke har kommet nye intoleranser.US BioTek diskuterer ikke testresultatene eller prosedyrene direkte med kjæledyrets eier. Eieren er henvist tilbake til veterinæren for konsultasjon og oppfølging.


Hva er aldersgrensen for testing av kjæledyr?

Det er ingen alderbegrensninger.


Hva er forskjellen mellom en matallergi, intoleranse og overfølsomhet?

Når begrepet "matallergi" brukes, er det vanlig at man tenker på en ”ekte” allergi, som gir en umiddelbar hypersensitivitetsreaksjon. Denne typen reaksjon involverer IgE antistoffer, spesifikke for allergifremkallende mat. Matspesifikke IgE antistoffer binder seg til immunceller, som kalles mastceller og basofile (hvite blodlegemer). Den allergifremkallende maten blir koblet sammen med mastcelle bunnete IgE antistoffer. Dette utløser frigjøringen av histamin og andre inflammatoriske mediatorer fra disse cellene. Det er de inflammatoriske mediatorene som fører til tegn og symptomer på allergi, eksempelvis bar og rødlig hud, hyppig skraping, kløe og biting, hevelse, oppkast, diaré og slapphet. Husk at disse symptomene også kan skyldes annen sykdom enn en matallergi. Begrepet matallergi dreier seg ikke bare om IgE-medierte, men også ikke-IgE-medierte reaksjoner.


Matallergi er en immun-mediert reaksjon etter matinntak. Ikke-IgE-medierte reaksjoner kan være et resultat av andre antistoffer enn IgE, nemlig IgG, gjennom dannelse av immunkomplekser og celle-medierte hendelser. Selv om ikke-IgE-medierte overfølsomhetsreaksjoner for mat ikke er helt fastsatt, har enkelte forskningsstudier vist at matspesifikk-IgG testing kan være klinisk nyttig, for å identifisere allergener hos kjæledyr som man mistenker har reaksjoner på mat. Ut fra en slik test vil en målrettet eliminering av denne maten kan være berettiget (Halliwell, 2005., Foster, 2003).


Dette argumentet har vist seg nyttig hos mennesker. Skreddersydde eliminasjonsdietter basert på forhøyede matspesifikk-IgG antistoffer, har vært benyttet hos mennesker med irritabel tarm-syndrom (IBS) samt andre kroniske tilstander som tyder på å ha en reaksjon på mat, med gode resultater. Hos mennesker har forhøyede matspesifikk-IgG antistoffer vært innblandet ikke bare i irritabel tarm syndrom, men i forbindelse med bronkial astma, leddgikt, cøliaki, tidlig hjerteinfarkt, tidlig åreforkalkning og fedme, for å nevne noen. Vanlige årsaker til disse varierte forhold hos mennesker har inkludert; genetisk mottakelighet, mulig nedsatt tarm barriere funksjon, inkludert en oppblåst/urolig mage eller ubalanse i det mikrobiologiske miljøet, og immunologiske ubalanser.


Hunders immunforsvar har mange likhetstrekk med menneskers, og kan utvikle mange av de samme immunologiske sykdommer, inklusive matallergi. 4 vanlige faktorer, som ligger til grunn for immunsykdommer hos hunder er: innavl, kjønn og tilstedeværelsen av andre immunologiske sykdommer eller infeksjoner. Disse kan ha en forsterkende effekt.


Som hos mennesker, er det en liten, men betydelig grad av naturlig permeabilitet i tarmkanalen. Fordøyde proteiner fra mat kan, når de når tarmens immunforsvar, eller Gut-associated lymphoid tissue (GALT), gi en overfølsomhets reaksjon. Men, en frisk tarmslimhinne og immunforsvar vil elegant nedregulere mobiliseringen av GALT overfor utfordringene i våre kjæledyrs hverdagsmats. Denne tilstanden av immun ”uoppmerksomhet” blir ofte kalt Oral Toleranse.


Toleranse er sterkt påvirket av cytokin profilen, som er tilstede i slimhinne miljøet. Når integriteten til slimhinne barrieren, og dens immunforsvar blir kompromittert (enten gjennom metabolske eller mikrobielle ubalanser) vil cytokin profilen bli endret, og både humorale og cellulære immun mønstre oppregulert, noe som kan resultere i en overfølsomhets reaksjon i forhold til mat.


Akkurat som med mennesker, kan gastrointestinale sykdommer, med økt tarm permeabilitet, resultere i økte serumnivåer av noen matantigenspesifikke antistoffer, IgE og / eller IgG. Hos mennesker har matspesifikk IgG vist seg å være nært knyttet til lettere inflammasjoner, muligens ved å opprettholde en tilstand av lettere systemisk inflammasjon, noe som i seg selv kan ha viktige kliniske implikasjoner.


Matintoleranse er en ikke-immune reaksjon til mat. Laktoseintoleranse er ett eksempel som man har sett i voksne hunder. Laktoseintoleranse er manglende evne til å fordøye melkesukkeret laktose, på grunn av en mangel på enzymet laktase, som finnes i tarmen. Ikke-immune reaksjoner kan også skyldes tilsetningsstoffer, fargestoffer, konserveringsmidler eller forbindelser som naturlig er tilstede i mat som methylxanthines funnet i sjokolade. Disse forbindelsene kan ha en negativ effekt på hunden eller katten og kan forårsake kløe, oppkast og diaré.


Begrepet "matintoleranse" er ofte brukt for å beskrive en mat reaksjon der mekanismen er ukjent.